Родной голос Страницы русско-еврейской литературы конца Х!Х - начала ХХ века Книга для чтения

Издательство: Дух і Літера, Київ
Год издания: 2001
Кол-во стр.: 468

Аннотация: "Рідний голос" - збірник творів єврейських прозаїків, які писали росіською мовою. Ці твори відкривають нам життя особливої єврейської цивілізації, що склалася в Речі Посполитій, яку оспадкувпала Російська імперія і яка загинула в катаклізмах недавно минулого жахливого століття...